E-pastu mums Lapas karte ruseng

Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi
 
Visas tiesības uz doto portāli pieder SIA „AlenMed Promotion”, reģistrētai Latvijā.
 
Visi teksta un grafiskie portāla materiāli pieder SIA „AlenMed Promotion”, ja nav norādīts citādi, un nav piemēroti daļējai vai pilnīgai kopēšanai.
 
Visai informācijai par farmaceitisko produkciju, kura izvietota portālā, ir izziņas, prezentācijas un iepazīšanas raksturs.
 
Saites informācija nav publiskais piedavājums.