E-pastu mums Lapas karte ruseng

Mūsu piedāvājums

Mēs apzināti neakcentējam Jūsu uzmanību mūsu izvirzāmai farmaceitiskajai produkcijai. Mājas lapā nevar atrast informāciju par to. Mēs piedāvājam mūsu partneriem biznesa jautājumu kompleksu risināšanu.

Tieši universāli izstrādātās tehnoloģijas farmaceitiskās produkcijas virzīšanai tirgū ļauj mums abstrahēties no atsevišķiem farmaceitikas virzieniem, segmentiem vai nozarēm. Un neatkarīgi no tā, vai ražojiet Jūs ārstnieciskos preparātus, medicīnisko tehniku, higiēnas līdzekļus vai bioloģiski aktīvās piedevas, mēs esam gatavi piedāvāt Jums individuālu kompleksu risinājumu.

Mēs nepiedāvājam atsevišķu pavadījumu katram produkcijas izvadīšanas posmam uz tirgu — produkcijas mārketingam, reģistrācijai, distribūcijai un turpmākai virzīšanai, bet veicam visu to kompleksā.

Mūsu partneru biznesa virzīšana uz jauniem tirgiem ir mūsu galvenā atšķirība. Stratēģijas pamatojumā iziešanai jaunos tirgos ir profesionālie pētījumi un kompleksas inovāciju tehnoloģijas. Mūsu uzdevums, bez šaubām, ir Jūsu bizness tās valsts teritorijā, darbu kurā Jūs uzticējāt mums. Sniedzamo pakalpojumu augsto līmeni apliecina mūsu partneri, ar katru no kuriem ir panākta un parakstīta vienošanās par ilglaicīgu sadarbību..

Bez šaubām, pārejai uz šādu sadarbības formu ir nepieciešama augstas pakāpes savstarpēja uzticība un attiecību vēsture. Tāpēc mēs esam gatavi sākt sadarbību ar jauniem partneriem, balstoties uz autsoringa principu, sniedzot atsevišķus mārketinga pētījumus, preparātu reģistrācijas pakalpojumus, veidojot Jūsu biznesa konsultatīvu atbalstu..

Kā rāda mūsu pieredze, sadarbība, kura ir organizēta, pamatojoties uz autsoringa modeli, diezgan ātri pāraug uz pilnvērtīgām un abpusēji izdevīgām partnerattiecībām — tā kā mūsu iespējas, komanda un infrastruktūra garantē Jūsu biznesa efektīvu organizāciju uzticētajos mums reģionos.

Iepazīties sīkāk ar mūsu iespējām atsevišķos reģionos Jūs variet, izvēloties Jūs interesējošo reģionu selektorā.

Saprotot biznesa mūsdienu problēmas darbā Austrumeiropas un Vidusāzijas valstīs, īpaši NVS valstīs, mēs vēršam Jūsu uzmanību efektīvai risku faktoru pārvaldei, sniedzot mūsu Eiropas partneriem biznesa drošības garantiju.

Pieprasīt pilnāku informāciju interesējošos jautājumos, kompānijas izvērstu prezentāciju, kā arī saņemt pieeju mājas lapas slēgtajai nodaļai, Jūs variet sazinoties ar mums.